Oferta kancelarii

figura kobiety z wagą stojąca obok młotka sędziowskiegoUdzielamy wsparcia z wielu dziedzin i gałęzi prawa. Na uwadze zawsze mamy dobro Klientów. Prowadzimy obsługę zarówno osób prywatnych, jak i Klientów biznesowych. Gwarantujemy indywidualne wsparcie na każdym etapie współpracy. 

 

Spółki i prawo korporacyjne

Świadczymy usługi z zakresu prawa spółek i korporacyjnego. Pomagamy Klientom w zakładaniu spółek – od doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniego rodzaju formy po dopełnienie wszelkich formalności. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić:

 • tworzenie i rejestracja spółek,
 • audyty prawne spółek,
 • nabywanie (przejęcia) łączenie (fuzje), podziały i przekształcenia spółek,
 • restrukturyzacje i likwidacje spółek,
 • opracowywanie polityk, regulaminów i aktów wewnętrznych,
 • organizacja i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • reprezentacja przed sądami rejestrowymi,
 • postępowania upadłościowe i naprawcze (dotyczy podmiotów mających zdolność upadłościową).

 

Kontrakty / umowy w obrocie prawnym

Na zlecenie Klientów opracowujemy różnego rodzaju umowy (kontrakty) w obrocie prawnym. Gwarantujemy terminową i rzetelną realizację zlecenia. Przygotujemy dla Ciebie:

 • projekty i opiniowanie umów,
 • projekty ogólnych warunków umów i regulaminów,
 • negocjowanie umów,
 • zabezpieczenia umowne,
 • poprowadzimy ewentualne spory na tle realizacji umowy.

 

Własność intelektualna

Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej. Z naszych usług korzystają Klienci, którzy chcieliby zabezpieczyć również swoje dobra niematerialne. Sprawdź, w jakich kwestiach możesz na nas liczyć:

 • prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • prawo własności przemysłowej,
 • prawo konkurencji,
 • prawo mediów i reklamy,
 • prawo prasowe.

 

Dane osobowe

Świadczymy usługi w zakresie wdrażania, audytu i monitoringu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z unijnym rozporządzeniem ogólnym na czele (GDPR/RODO). Zadbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, a także opracujemy wymagane dokumenty. Oferujemy:

 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
 • wsparcie we wdrożeniu ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO,
 • doradztwo w zakresie dbania o bezpieczeństwo danych podmiotów z różnych sektorów,
 • wsparcie prawne procesów przetwarzania danych osobowych w firmie,
 • audyt zgodności z RODO,
 • audyt procedur ochrony danych osobowych.

 

Nieruchomości

 • audyt stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo w zakresie nabycia lub zbycia nieruchomości,
 • opracowywanie i weryfikacja umów dot. nieruchomości (w tym najmu i dzierżawy),
 • koncepcje finansowania inwestycji,
 • wsparcie w organizacji procesu inwestycyjnego i budowlanego.

 

Spory sądowe / negocjacje / reprezentacja

Nasza oferta obejmuje prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi/polubownymi – od opracowania strategii, po udział w postępowaniu głównym. Nasi Klienci mogą liczyć na:

 • reprezentację przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi/polubownymi,
 • reprezentację przed organami egzekucyjnymi,
 • reprezentację przed organami i sądami administracyjnymi,
 • reprezentację przed organami ścigania.

 

Prawo medyczne

Szukasz kancelarii, która ma doświadczenie w obsłudze podmiotów leczniczych i oferuje pomoc z zakresu prawa medycznego? Jesteśmy do dyspozycji. Sprawdź, czym się zajmujemy:

 • analizy i opinie prawne związane z organizacją procedur i udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 • opracowywanie projektów aktów wewnętrznych dla podmiotów leczniczych (np. regulamin organizacyjny i in.),
 • wsparcie w kontraktowaniu i relacjach/sporach z NFZ,
 • reprezentacja w postępowaniu przed sądem powszechnym lub dyscyplinarnym,
 • pomoc prawna dla lekarzy,
 • pomoc prawna dla pacjentów,
 • sprawy o błąd medyczny i o odszkodowanie.

 

Prawo pracy

Oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy. Dla Klientów, po wcześniejszych ustaleniach, przygotowujemy m.in.:

 • umowy o pracę i kontrakty menedżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • wewnątrzzakładowe i ponadzakładowe akty prawa pracy (np. regulaminy pracy i wynagradzania),
 • wsparcie i reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych.

Doświadczony zespół prawny do Twojej dyspozycji

Czytaj więcej